Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez portal bezpiecznywozek.com z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

  1. Powierzone przez Klientów dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartych Umów o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient/Usługobiorca wyrazi zgodę (w tym w celach marketingowych).
  2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, modyfikowania ich oraz żądania do zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych należy zgłoszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bezpiecznywozek.com
  4. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.