Odstąpienie od Umowy

Mają Państwo prawo Odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do Odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa Odstąpienia od Umowy, powinni Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bezpiecznywozek.com. W tym celu można skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy. Po otrzymaniu od Państwa informacji o odstąpieniu, prześlemy Państwu najszybciej jak to możliwe potwierdzenie otrzymania informacji o Odstąpieniu od Umowy na adres zwrotny otrzymanej informacji. Aby zachować termin do Odstąpienia od Umowy, konieczne jest, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa Odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do Odstąpienia od Umowy.

Skutki Odstąpienia od Umowy

W przypadku Odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa Odstąpienia od niniejszej Umowy.
Zwrotu płatności dokonamy na numer konta bankowego, z którego zostało złożone Zamówienie lub numer konta podany na formularzu Odstąpienia od Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności, aż do momentu otrzymania Towaru lub też potwierdzenia odesłania Towaru do Sprzedawcy.
Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam Towarów wraz z dowodem zakupu oraz kartami gwarancyjnymi na adres: Ludomicko 2, 64-603 Ludomy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o Odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą lub dostarczą nam Państwo Towary przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów ponoszą Państwo.