Reklamacje

Wszystkie Towary marki PegPerego dostępne w na portalu bezpiecznywozek.com objęte są gwarancją producenta.

Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione produkty PegPerego. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem zakupu i trwa przez 24 następujące po sobie miesiące.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej ze wskazaną datą sprzedaży i pieczątką bezpiecznywozek.com oraz przedstawienie dowodu zakupu - paragonu fiskalnego lub faktury VAT .

Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu fiskalnego lub faktury VAT, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, telefonu kontaktowego.

Reklamacje należy kierować:

  • pisemnie na adres autoryzowanego serwisu PegPerego: Magnoliowa 34, 60‐175 Poznań,
  • pocztą elektroniczną na adres autoryzowanego serwisu PegPerego: serwis@akord.poznan.pl,
  • pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: kontakt@bezpiecznywozek.com.

Serwis/Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej złożenia.

Zgłaszany do reklamacji Towar musi być kompletny i odpowiednio zapakowany, w sposób właściwie go zabezpieczający.

W przypadku reklamacji pogwarancyjnych Sprzedawca nie ponosi i nie zwraca kosztów wysyłek reklamowanego Towaru.