Postanowienia końcowe

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy, dane techniczne, oraz ceny dostępnych na portalu bezpiecznywozek.com Towarów były prawdziwe i aktualne.
Bezpiecznywozek.com nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości Towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, a także za niemożliwe do wcześniejszego wykrycia błędy oprogramowania mogące spowodować przekłamania w opisach i informacjach o artykule. Ilość produktów oferowanych w ramach portalu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
Zwracamy szczególną uwagę by prezentowane zdjęcia produktów PegPerego odpowiadały faktycznemu stanowi przezentowanych Towarów, niemniej jednak mogą one w niewielkim stopniu odbiegać od stanu faktycznego, co jest spowodowane technicznymi ograniczeniami w prezentowaniu przez Internet wszystkich aspektów wyglądu Towarów.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży oraz Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznywozek.com.